Gmina pozyskała dofinansowanie dla sołectw Drożdżyn i Kołoząb • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina pozyskała dofinansowanie dla sołectw Drożdżyn i Kołoząb

30 marca 2018, 10:22 | Informacje z gminy

W związku ze złożonymi wnioskami gmina Sochocin otrzymała pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”, na dofinansowanie realizacji dwóch zadań. Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

W sochocińskiej gminie wsparcie z projektu przyznane zostało sołectwom z Drożdżyna i Kołozębia. Drożdżyn w ramach MIAS, na zakup sprzętu audio-video oraz sprzętu AGD do strażnico-świetlicy otrzyma 7000,00 zł, a 4000,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego dla świetlicy wiejskiej otrzyma Kołoząb. Oznacza to, że sołectwa Drożdżyn i Kołoząb zrealizują zadania o łącznej wartości 22 000,00 zł, z czego 50% stanowić będzie dotacja z budżetu województwa mazowieckiego, a 50% to środki budżetu gminy. Realizację projektu zaplanowano na czerwiec 2018 r.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” gminy mogły uzyskać wsparcia w wysokości do 10 000,00 zł dla jednego projektu. Warto podkreślić, że gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski, na dwa różne zadania.

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)