Spotkanie informacyjne Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Spotkanie informacyjne Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

18 listopada 2016, 12:22 | Informacje z gminy

Pan Andrzej Romatowski

Wójt Gminy Sochocin

oraz

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

serdecznie zapraszają:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje)
  • lokalnych liderów i grupy nieformalne
  • ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń, rady rodziców
  • wszystkie osoby zainteresowane działaniami społecznymi

na spotkanie poświęcone przedstawieniu informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach działania Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz zebraniu potrzeb i poznaniu barier z jakimi spotykają się organizację/osoby podejmujące działania społeczne na terenie gminy.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy nieodpłatne usługi polegające na:

  • udzielaniu doradztwa,
  • szkoleniach,
  • wyjazdach studyjnych,
  • udzielaniu wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy,

dla istniejących organizacji pozarządowych lub grup chcących taką organizację założyć.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia w godz. 18.00-19.30 w Urzędzie Gminy Sochocin.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)