Wsparcie dla organizacji pozarządowych • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

21 listopada 2016, 9:57 | Informacje z gminy

W imieniu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące oferty wsparcia dla stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Płońsku w dniu 22 listopada w godz. 14.00 - 16.00 (sala posiedzeń Rady Powiatu).

W ramach projektu Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje szerokie wsparcie doradczo-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz dotacje w kwocie 11 000,00 zł na stworzenie jednego miejsca pracy. Skorzystać z wsparcia mogą wszystkie organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne planujące założyć taką organizację.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmować może wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem stowarzyszeń i fundacji: tworzenia strategii działania, pozyskiwania środków, zarządzania wolontariatem, księgowości, konkursów grantowych, działalności odpłatnej i gospodarczej i innych.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady udzielania wsparcia oraz zebrane zostaną potrzeby obecnych organizacji.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)