Inwestycje • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Inwestycje 2014-2018


Inwestycje ze środków budżetu gminy

zrealizowane

Inwestycje drogowe

  • Do października 2015 roku w zakresie remontów dróg gminnych wydatkowaliśmy środki w wysokości 173 440,00 zł. Najważniejsze z nich:

- wykonanie chodników na ulicy Nadrzecznej w Sochocinie,

- wykonanie parkingu przed Urzędem Gminy od strony ul. Nadrzecznej,

- częściowy remont drogi w Niewikli 800m²,

- dożwirowanie nawierzchni dróg w miejscowościach: Kępie, Smardzewie, Podsmardzewie, Kondrajcu i na ul. Małej w Sochocinie.

Dodatkowo na wyrównywanie nawierzchni dróg gminnych, wydatkowano łączną kwotę 51.000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg wydaliśmy do października 2015 roku 120,913,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego :

- ułożono asfaltową nawierzchnię jezdni o długości ok.170 mb w miejscowości Kondrajec,

- na odcinku 250 mb wykonano remont ul. Akacjowej,

- częściowe remonty nawierzchni dróg gminnych przeprowadzono w miejscowościach: Smardzewo, Idzikowice, Kępa, Budy Gutarzewskie, Kuchary Żydowskie, Kołoząb, Kuchary Królewskie, Rzy, Jędrzejewo i Wierzbówiec. Łączna długość wykonanych prac to 3.650 mb.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano również 2 progi zwalniające w miejscowości Bolęcin oraz zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe w miejscowości Gromadzyn 2 szt., Gutarzewo 6 szt., Kołoząb 3 szt.

Inwestycje/ przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych

w trakcie realizacji

Inwestycje drogowe

  • Modernizacja drogi transportu rolniczego Kolonia Sochocin-Żelechy. W ramach tej inwestycji zostanie zmodernizowany odcinek drogi o dł.1650 mb. Zakres prac obejmuje: usunięcie karp i krzewów, konserwację rowów, udrożnienie przepustów i wykonanie nawierzchni żwirowej.

Nazwa Funduszu: Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej . Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Tytuł operacji: Modernizacja drogi transportu rolniczego Kolonia Sochocin-Żelechy

Wartość projektu: 155.310,87zł.

Dofinansowanie : 77 000, 00 zł.

Okres realizacji: lipiec-październik 2015 r.


zrealizowane

  • na ul. Nadrzecznej została położona nawierzchnia z mas asfaltowych na odcinku ok.250mb w ramach kontynuacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap IIa.

Realizacja tych inwestycji przyczyniła się do lepszej komunikacji, wygody ruchu, poprawiła stan bezpieczeństwa użytkowników drogi i podniosła jakość życia mieszkańców.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)

Aktualności

Umowa na remont hali sportowej podpisana!
16 października 2017, 13:00 | Informacje z gminy

Umowa na remont hali sportowej podpisana!

Prace dobiegają końca!
22 września 2017, 11:23 | Informacje z gminy

Prace dobiegają końca!

Nowe oblicze ulicy Kwiatowej w Sochocinie
19 września 2017, 12:43 | Informacje z gminy

Nowe oblicze ulicy Kwiatowej w Sochocinie

Próg zwalniający w Smardzewie
21 października 2016, 14:00 | Informacje z gminy

Próg zwalniający w Smardzewie

Remonty w Sochocinie
20 października 2016, 11:38 | Informacje z gminy

Remonty w Sochocinie

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)