Światowy Dzień Zdrowia 2018 „Zdrowie dla wszystkich” • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Światowy Dzień Zdrowia 2018 „Zdrowie dla wszystkich”

5 kwietnia 2018, 14:16 | Informacje z gminy

„Zdrowie dla wszystkich” jest naszą wiodącą wizją przed ponad siedemdziesiąt lat. Jest to również bodziec do obecnej, ogólnokrajowej motywacji do wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej.

Doświadczenie raz po raz pokazuje, że powszechne ubezpieczenie zdrowotne jest osiągane, gdy wolna polityczna jest silna.

W tym 70-leciu WHO wzywa światowych liderów, aby dotrzymali obietnic, które złożyli, kiedy uzgodnili cele zrównoważonego rozwoju w 2015 r. i zobowiązali się do podjęcia konkretnych kroków w celu poprawy zdrowia wszystkich ludzi. Oznacza to zapewnienie wszystkim i wszędzie dostępu do usług zdrowotnych o istotnej jakości bez trudności finansowych.

Organizacja będzie nadal skupiać się na UHC poprzez serie wydarzeń do 2018 r., począwszy do Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia, prowadząc ogólnoświatowe i lokalne rozmowy na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.

Dlaczego powszechne ubezpieczenie zdrowotne ma znaczenie?

Kraje, które inwestują w UHC, dokonują rozsądnej inwestycji w swój kapitał ludzki. W ostatnich dziesięcioleciach UHC okazało się kluczową strategią zmierzającą do osiągnięcia innych celów związanych ze zdrowiem i szerszym rozwojem. Dostęp do niezbędnej jakości opieki i ochrony finansowej nie tylko zwiększa zdrowie ludzi i długość życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, zmniejsza ubóstwo i ryzyko głodu, tworzy miejsca pracy, napędza wzrost gospodarczy i zwiększa równość płci.

Co może zrobić Światowy Dzień Zdrowia?

Niektóre kraje poczyniły się znaczne postępy w kierunku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ale połowa ludności świata nadal nie jest w stanie uzyskać potrzebnych usług zdrowotnych. Jeśli kraje mają osiągnąć cel SDG, jeden miliard więcej ludzi musi skorzystać z UHC do 2023 roku.

Światowy Dzień Zdrowia uświetni potrzebę UHC – i korzyści, jakie może przynieść. WHO i jej partnerzy podzielą się przykładami kroków, które należy wykonać, aby dotrzeć do nich dzięki serii wydarzeń i rozmów prowadzonych na wielu poziomach.

Jak powiedział dyrektor generalny: „Nikt nie powinien wybierać między śmiercią a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać między kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia”.

W roku 2018 WHO stara się inspirować, motywować i kierować interesariuszami UHC, aby podejmowali zobowiązania wobec tworzenia uniwersalnej opieki zdrowotnej:

· Inspiruj – podkreślając siłę decydentów politycznych, aby zmienić zdrowie ich narodu, określając wyzwanie jako ekscytujące i ambitne oraz zachęcając ich do udziału w zmianie,

· zmotywuj – dzieląc się przykładami tego, jak kraje rozwijają się już w kierunku UHC i zachęcają innych do znalezienia swojej własnej ścieżki,

· przewodnik – poprzez dostarczenie narzędzie do zorganizowanego dialogu politycznego na temat sposobów wspierania UHC w kraju lub wspierania takich działań w innych krajach (np. rozszerzenie zakresu usług, poprawa jakości usług, ograniczenie płatności out-of-pocket).


Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

Foto: www.pixabay.com

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)